"Az élet viharaiban légy olyan, mint a madár. Mely ha alóla a fát kivágják, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll."

(Eötvös)

Igen, az idézet mondanivalója igaz, és érvényes a jelenlegi zuhanó gazdasági helyzetben létezni akaró kis és nagy intézmények életében. Ezek intézmények közé sorolható az egykori Szentegyházi Városi Kórház, amely jelenleg (2003. Május 1-től) a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház külső osztályaként, mint Szentegyháza Egészségügyi Központ működik a megyei kórház igazgatósága, szakorvosai, kiemelve Dr. Jankó Sándor sebészfőorvos védelme és irányítása alatt. Ez lehetővé tette és teszi a betegágyak megtartását, úgy a gyermek, mint a belgyógyászati szakosztályon. Ebből következik, hogy az orvoshiány enyhülésével lehetőség lesz mindkét osztály teljes értékű működtetésére.

Nem utolsó sorban értékelném a röntgenszolgálat működését, melynek során a röntgenfelvételek készítése és annak kiértékelése révén a betegek jobb ellátásban részesülnek. Ezen tevékenységek elvégzésére biztonságos, kellemes környezetre van szükség a kiszolgáltatott szenvedő betegnek. Ide tartozik az épületek karbantartása, fűtése, amelyben gondoskodásával nagy segítséget nyújtott a Szentegyházai Önkormányzat. A 2006-os év folyamán sikeres összefogással új központi fűtést szereltünk az egészségügyi központ minden épületében, ennek eredményeként gazdaságosabban biztosítjuk a kellemes meleget.

A kiadások, költségek fedezésére e Szentegyházai Önkormányzaton kívül lelkesen segített be Lövéte, Kápolnás és Almás Önkormányzata. Ezt megelőzően a Kistérséghez tartozó cégek adományaiból, a belső felújításokat (konyha, tálalók, fürdők, illemhelyek) végeztük el.

2010-ben a Szentegyházai Önkormányzat költségvetéséből 72000.00 lej értékben a belgyógyászat épületének felújítása céljából a következő munkálatokat végeztük el:

  • - teljes tető csere amelyhez az összes faanyagot a Kápolnás-i Polgármeteri Hivatal adományozta. A munkálatot emberi segítséggel végeztük el, hogy a munka díját tudjuk a szigetelésre fordítani.
  • - csapadék levezető rendszer teljes kicserélése-ajtó és ablak csere termopánra
  • - külső szigetelés.

Ezekre a munkálatokra az intézmény gazdaságos működtetése mellett nagy szükség volt mert a beázó tető, gyengén szigetelő huzatos ajtó, ablak, és omladozó vakolattal rendelkező épületben végeztük a betegek gyógyítását, ápolását. Mivelhogy a kiutalt összeg nem fedte a kiadások szükségletét, segítségkéréssel fordultunk a szomszédtelepülések Lövéte, Kápolnás és Almás Önkormányzataihoz, Közbirtokosságaihoz, és a Kistérség magán cégeihez, melynek következtében siker koronázta összefogásunkat.- KÖSZÖNET ÉRTE ! -

Nem mulaszthatom el külön kiemelni és megköszönni a sok jóérzésű önkéntes segítő embernek, köztük a szorgalmas kórházi, mentőszolgálati munkaközösségnek, akik egyetlen megszólításra több napot feláldozva lelkesen dolgoztak e nemes célért. Nem sorolom név szerint, hiszen közel 100-an voltak.

Befejezésül még egyszer megköszönök minden segítséget, mely által megakadályozták a "mélybe zuhanást".

A közelgő ünnepek alkalmával kívánok minden jóérzésű embernek ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT és ÖRÖMÖKBEN GAZDAG SIKERES ÚJ ÉVET!

Sándor Ilona

Főaszisztensnő

- 2010 -

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg