Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita Hegység zonális rendezési terve esetében szükséges természetvédelmi hatásvizsgálat és környezeti vizsgálat valamint a környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő - csütörtök 8:00-16:30, péntek 8:00 -14:00, óra között. Az érintettek a megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt;

Tel: 0266 - 312454; 0266 - 371313; fax: 0266-310041 A döntés tervezet megtalálható az Ügynökség internetes oldalán:

apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu

Véletlenszerű Kép

site_015.jpg