Tisztelt gyászoló gyülekezet!

Nagy veszteség ért minket, mindnyájunkat külön-külön és nagy veszteség érte a közösségünket. Elvesztettünk egy embert, elvesztettünk egy papot, egy lelki vezetőt. Azt az embert, aki keresztelte gyermekeinket, aki szervezte ünnepeinket, aki velünk volt gyászunkban, aki imádkozott értünk Istenhez.  Elvesztettük azt, aki nemcsak imádkozni, hanem dolgozni, helytállni tanított bennünket. Szorgalmával, munkaszeretetével, következetességével fáklyaként mutatta nekünk az utat.  Utat mutatott, amelyet Isten-szerető emberként követnünk kell. Utat mutatott a családjainknak, a közösségünknek, nemzetünknek.

Építő emberként jellemezte a Szentegyházi Hírlap jó másfél évtizeddel ezelőtt. Valóban építő ember volt nekünk, aki egyszerre segített építeni házat és hazát.  Isten útját járva, hitet adott nekünk, reményt öntött belénk. Elől járt Isten-, ember- és hazaszeretetben. Megerősített abban, hogy higgyünk  megmaradásunkban, jövőnkben.

Korábban a gyászunkban tőle vártuk a vigasztalást, az igét, amely segít beletörődni a történtekbe, segít megérteni Isten akaratát.  Imádkozzunk azért, hogy „fentről” is vigyázhassa lépteinket, egyengesse utunkat. 

Szentegyháza polgármestereként a közösség nevében búcsúzom Portik-Bakai Sándor plébánosunktól, aki bár eltávozott, életével és munkásságával örökre köztünk marad.

Adjon az Isten örök nyugodalmat neki.

Molnár Tibor
Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr, Szentegyháza Tisztelt Közössége!

 

Megrendülten értesültünk Portik-Bakai Sándor plébános úr haláláról.

Tudjuk, hogy a pap bácsi milyen sokat jelentett a város és az emberek számára, halálával milyen nagy veszteség érte a közösséget.

Ezúton szeretném kifejezni részvétemet mind a magam, mind a székesfehérvári barátok és a VÁLASZ Egyesület nevében.

 

 

Juhász László

elnök  s.k.

Székesfehérvár, 2017.02.15.

 

Írnak még róla az alábbi linkeken:

http://www.fili.ro/eltavoztak

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/ezrek-kisertek-vegso-nyughelyere-szentegyhazasfalu-plebanosat

https://romkat.ro/2017/02/09/elhunyt-portik-bakai-sandor-plebanos/

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/elhunyt-portik-bakai-sandor-szentegyhazi-plebanos

 

Videóösszeállítások:

Hazahozatal

Evangélium

Prédikáció

Áldás

Temető

Véletlenszerű Kép

site_016.jpg