Încheiat astăzi 14.09.2021 ca urmare a selecției dosarelor candidaților înscriși pentru participarea la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant Referent I în compartimentul sportiv din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

Comisia de concurs/examen numită prin Dispoziția Primarului Orașului Vlăhița nr. 209 din 26 august 2021 privind organizarea concursului/examenului de ocupare a unui post vacant pe perioadă nedeterminată, corespunzător funcțiilor contractuale, a constatat următoarele:

  1. a) la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I s-au înscris un număr total de 8 candidat.
  2. b) rezultatul selecției dosarelor de concurs este următorul:

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției

Observații

1.

Balog Annamária

ADMIS

 

2.

Konrád Teréz

ADMIS

 

3.

Lázár Ibolya

ADMIS

 

4.

Lőrincz Mária

ADMIS

 

5.

Mihály Erzsébet

ADMIS

 

6.

Simó Erzsébet

ADMIS

 

7.

Szabó Ildikó

ADMIS

 

8.

Tordai Éva

ADMIS

 

Termenul de contestație este de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Comisia de Concurs/examen

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg