Fűtéstámogatás, energiatámogatás igénylése 

 1. Fűtéstámogatás

 Szentegyháza Polgármesteri Hivatala a lakosság tudomására hozza, hogy a 2021. november 1-től érvénybelépő 226/2021-es, a sérülékeny energiafogyasztók védelméről szóló törvény alapján, fűtéstámogatás igényelhető 2021 november és 2022 március közötti időszakra.

A jogszabály értelmében a támogatásban azon családok vagy egyedülálló személyek részesülhetnek, akinél egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt a családok esetében, valamint a havi nettó 2053 lejt az egyedülálló személyek esetében, és nincs a tulajdonukban vagy használatukban olyan ingó vagy ingatlan vagyontárgy, amely kizárja a támogatás jóváhagyását (ezen javak listája alább található).

A támogatások összegének referenciaértékei:

- havi 500 lej az elektromos áram esetében

- havi 250 lej a földgáz és

- havi 320 lej a tűzifa és a folyékony fűtőanyagok esetében.

 

A támogatás mértéke az egyedülálló személy vagy a család egy főre eső nettó havi jövedelmétől függően az alábbiak szerint számolódik:

Havi nettó jövedelem/fő

(lej)

Támogatás mértéke százalékban

Támogatás értéke lejben, a referenciaérték, a jövedelem és a támogatás mértékének függvényében

Elektromos áram

Földgáz

Tűzifa vagy folyékony fűtőanyag

0 - 200

100%

500

250

320

200,1  - 320

90%

450

225

288

320,1 – 440

80%

400

200

256

440,1 – 560

70%

350

175

224

560,1 – 680

60%

300

150

192

680,1 – 920

50%

250

125

160

920,1 – 1040

40%

200

100

128

1040,1 – 1160

30%

150

75

96

1160,1 – 1280

20%

100

50

64

1280,1 – 1386

10%

50

25

32

1280,1 – 2053 csak egyedülálló személy esetében!

10%

50

25

32

 

Ha a fűtésszámla értéke kisebb a támogatás összegénél, a támogatás értéke a számla értékével lesz egyenlő.

 

Az igényléseket a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán lehet benyújtani, 2021 október 25 – 2021 november 12 időszakban, naponta 8-13 óráig.

Szükséges akták:

 • kitöltött kérés és egyéni felelősségvállalási nyilatkozat (formanyomtatvány, átvehető a szociális osztályon vagy letölthető a hivatal honlapjáról)
 • család összetételét bizonyító akták: személyazonossági igazolványok, házassági levél, gyerekek születési bizonyítványa, (másolatok)
 • igazolás a családtagok nettó jövedelméről a kérelmezés előtti hónapot illetően: fizetési igazolás, nyugdíjszelvények, munkanélküliségi segély, állami juttatási szelvények, földtámogatás stb.
 • mezőgazdasági igazolás a tulajdonukban lévő földterületekről, illetve állatokról
 • igazolás a tulajdonban lévő lakást vagy egyéb javakat illetően, beleértve azt is, ha más hatósági körzetben vannak (a hivatal adó-és illetékek osztályától)
 • albérletben lakók számára hivatalos (érvényes) bérleti szerződés;
 • gáztámogatást/energiatámogatást igénylőknek gázszámla, villanyszámla

Ha a kérelmező a hónap huszadik napjáig leadja az igénylést, akkor már arra a hónapra megkapja a támogatást, ha a határidőt túllépi, akkor csak a következő hónaptól jogosult a támogatásra.

Ha a háztartás valamelyik tagjának időközben változik a jövedelme, azt 5 (öt) napon belül jelenteni kell a polgármesteri hivatalnak!

 1. Energiatámogatás (kiegészítő támogatás)

 

A fent említett jogszabály értelmében, a fűtéstámogatás mellett energiatámogatást is igényelhetnek azon családok és egyedülálló személyek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az 1386 lejt a családok esetében, valamint a havi nettó 2053 lejt az egyedülálló személyek esetében.A támogatás fix havi összeget jelent, beleértve a hideg évszakot is, a használt energiaforrások függvényében, az alábbiak szerint:

 • villamos energia esetén 30 lej/hó
 • földgáz vagy távfűtés esetén 10 lej/hó
 • tűzifa és a folyékony fűtőanyagok esetében 20 lej/hó

Ha az egyetlen felhasznált energiaforrás a villamos energia, akkor a támogatás összege 70 lej/hó.

 

Az energiatámogatás az igénylő háztartásában használt energiaforrás mindenikére igényelhető.

Erre vonatkozó kérésüket a fűtéspótlék igénylésével egyidejűleg is benyújthatják vagy külön kérésben, amennyiben a jogosultságra való feltételeknek megfelelnek.

 

Hiányos doszárokat nem fogadunk el!

 

A TÁMOGATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK LISTÁJA:

 

INGATLAN VAGYONTÁRGYAK:

1) lakhelyükön kívül levő ingatlan, lakásra alkalmas épület;

2) házkörüli beltelek és udvar, ha nagyobb, mint 1.000 négyzetméter;

 

INGÓ VAGYONTÁRGYAK:

1) 10 évnél fiatalabb személygépkocsik és/vagy motorbiciklik

2) egynél több személygépkocsik/motorbiciklik

3) haszonjárművek (autoutilitar), tehergépkocsik, utánfutók, autóbuszok, minibuszok;

4) mezőgazdasági gépek: traktorok, kombájnok, olajprés, malom;

5) fafeldolgozó gépek: gáterek, vagy más vízi, mechanikai vagy elektromos meghajtású fafeldolgozó felszerelések.

 

BANKBETÉTEK

1) 3. 000 lejnél nagyobb bankbetétek, a kamatok kivételével

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK/ÁLLATOK

Mezőgazdasági területek/ állatok, amelyek után a nettó jövedelem meghaladja az 1.000 eurót/ személy vagy 2. 500 eurót/ család. (az Uniós támogatást is be kell írni: összérték/12)

 

A kérelmezők tulajdonában vagy használatában levő bármelyik fent említett ingó vagy ingatlan vagyontárgy kizárja a támogatások jóváhagyását.

KÉRÉS

Véletlenszerű Kép

site_005.jpg