Jegyzőkönyv a pályázatok elbírálásán jóváhagyott összegekről.

Aanunț de licitație a rezultatelor concursuri.

A 133/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet értelmében az óvodás, valamint az általános iskolás gyerekek tanfelszerelés – támogatásban részesülnek.

 

         A támogatás egyszeri anyagi juttatást jelent, amelynek értéke 500 lej.

         A támogatás igénylésének feltételei változnak az óvódáskorú gyermekek és az iskolás gyermekek családjai számára.

 

1. Óvodáskorúak esetén:

a) rendszeres óvodalátogatás,

b) legtöbb 284 lejes havi nettó jövedelem családtagonként.

 

2. Általános iskolás (előkészítős – VIII osztályos) gyerekek esetén:

a) rendszeres iskolalátogatás

b) legtöbb 1115 lejes havi nettó jövedelem családtagonként.

 

         A támogatás igényléséhez a következő igazoló dokumentumokat kell csatolni:

- a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében),

- válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,

- igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,

- a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve saját felelősségre tett nyilatkozat azok számára, akiknek nincs vagy egyéb jövedelmük van,

- egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart.

 
Hiányos iratcsomókat nem áll módunkban elfogadni!

 

         A kitöltött típuskérést az igazoló aktákkal együtt a polgármesteri hivatal szociális irodájában kell leadni  2020 szeptember 1-től 2020 szeptember 10-ig, naponta 9-12 óráig.

         Amennyiben egy család a tanév során válik jogosulttá erre a támogatásra, akkor év közben is igényelheti ezt az egyszeri összeget.

TÍPUSKÉRÉS ITT!

 POAD   SEGÉLYCSOMAGOK

 

A SZOCIÁLIS SEGÉLYBEN ÉS A CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDTAGJAIK, SZÁMÁRA  ELKEZDJÜK KIOSZTANI AZ EURÓPAI UNIÓ INTERVENCIÓS TARTALÉKALAPJÁBÓL FINANSZÍROZOTT  (POAD) HIGIÉNIAI ÉS ÉLELMISZER SEGÉLYCSOMAGOKAT.

         2020.07.15 – 2020.07.24 KÖZÖTT LEHET FELVENNI A CSOMAGOKAT NAPONTA 9 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT, A GÁBOR ÁRON UTCA 20 SZÁM ALATT AZ EGYKORI VASÜZEM KANTIN ÉPÜLETÉBEN.

         A JOGOSULTAK NÉVSORÁT A POLGÁRMESTERI HIVATAL HIRDETŐTÁBLÁJÁN ÉS A KIOSZTÁS HELYSZÍNÉN MEGTEKINTHETIK.

         A LISTÁN SZEREPLŐ SZEMÉLYEK, A CSOMAGOK FELVÉTELEKOR  KÖTELESEK A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT BEMUTATNI

 

SZENTEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALA

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala, értesíti a Mihai Eminescu II  és József Attila utca lakóit, hogy 2020 Július 1-én, Szerdán, 8 és 16 óra között, folytatódik az útburkolatok festése. Megkérjük az autó-tulajdonosokat, hogy a jelzett időtartam alatt tegyék szabaddá ezen utcarészeket!

 

                                                                                                             Polgármesteri hivatal

A Homoródfürdői ivóvíz szolgáltató HARVÍZ SA közleménye alapján, felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a nagymértékű esőzés folytán a hálózati ivóvíz minősége jelen időszakban ivásra nem alkalmas. Amíg a jelenlegi heves esőzések tartanak, megkérjük mellőzzék a hálózati ivóvíz közvetlen használatát.

 

Véletlenszerű Kép

site_002.jpg