Tisztelt szentegyházi lakosok!
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazon szentegyházi lakosoknak, akik részt vettek vagy hozzájárultak a Szentegyházi Megyei Farsangtemetés sikeréhez. A színvonalas vendéglátás, a lakosok hozzáállása mégegyszer bebizonyította, hogy összefogással és hittel mindig lehet szépet, értékeset és maradandót alkotni.
Köszönet érte!
Polgármesteri Hivatal
Szentegyháza

Tisztelt gyászoló gyülekezet!

Nagy veszteség ért minket, mindnyájunkat külön-külön és nagy veszteség érte a közösségünket. Elvesztettünk egy embert, elvesztettünk egy papot, egy lelki vezetőt. Azt az embert, aki keresztelte gyermekeinket, aki szervezte ünnepeinket, aki velünk volt gyászunkban, aki imádkozott értünk Istenhez.  Elvesztettük azt, aki nemcsak imádkozni, hanem dolgozni, helytállni tanított bennünket. Szorgalmával, munkaszeretetével, következetességével fáklyaként mutatta nekünk az utat.  Utat mutatott, amelyet Isten-szerető emberként követnünk kell. Utat mutatott a családjainknak, a közösségünknek, nemzetünknek.

Építő emberként jellemezte a Szentegyházi Hírlap jó másfél évtizeddel ezelőtt. Valóban építő ember volt nekünk, aki egyszerre segített építeni házat és hazát.  Isten útját járva, hitet adott nekünk, reményt öntött belénk. Elől járt Isten-, ember- és hazaszeretetben. Megerősített abban, hogy higgyünk  megmaradásunkban, jövőnkben.

Korábban a gyászunkban tőle vártuk a vigasztalást, az igét, amely segít beletörődni a történtekbe, segít megérteni Isten akaratát.  Imádkozzunk azért, hogy „fentről” is vigyázhassa lépteinket, egyengesse utunkat. 

Szentegyháza polgármestereként a közösség nevében búcsúzom Portik-Bakai Sándor plébánosunktól, aki bár eltávozott, életével és munkásságával örökre köztünk marad.

Adjon az Isten örök nyugodalmat neki.

Molnár Tibor
Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr, Szentegyháza Tisztelt Közössége!

 

Megrendülten értesültünk Portik-Bakai Sándor plébános úr haláláról.

Tudjuk, hogy a pap bácsi milyen sokat jelentett a város és az emberek számára, halálával milyen nagy veszteség érte a közösséget.

Ezúton szeretném kifejezni részvétemet mind a magam, mind a székesfehérvári barátok és a VÁLASZ Egyesület nevében.

 

 

Juhász László

elnök  s.k.

Székesfehérvár, 2017.02.15.

 

Írnak még róla az alábbi linkeken:

http://www.fili.ro/eltavoztak

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/ezrek-kisertek-vegso-nyughelyere-szentegyhazasfalu-plebanosat

https://romkat.ro/2017/02/09/elhunyt-portik-bakai-sandor-plebanos/

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/elhunyt-portik-bakai-sandor-szentegyhazi-plebanos

 

Videóösszeállítások:

Hazahozatal

Evangélium

Prédikáció

Áldás

Temető

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási programja:

Hétfő 8:00 - 15:30
Kedd 8:00 - 15:30
Szerda 8:00 - 15:30
Csütörtök 8:00 - 17:00
Péntek 8:00 - 14:00

Program cu publicul:

Luni 8:00 - 15:30
Marţi 8:00 - 15:30
Miercuri 8:00 - 15:30
Joi 8:00 - 17:00
Vineri 8:00 - 14:00

FELHÍVÁS

Nagykőrös Város Önkormányzata, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium felhívással fordul az ország valamennyi középiskolájához (gimnáziumokhoz, szakgimnáziumokhoz, szakképző intézményekhez és művészeti oktatást folytató középiskolákhoz, melyek bármely fenntartásban működnek), valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos iskolatípusú és évfolyamú (életkorú) középiskoláihoz, hogy tegyék lehetővé a 14-19 éves (9-12. évfolyam) tanulóik számára a XIII. Kárpát - medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen való részvételt.

A verseny időpontja: 2017. március 03-04.

Helyszín: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)

A verseny anyaga:

A.) Egy kötelezően választható Arany János ballada a következők közül:
• Szondi két apródja
• Mátyás anyja
• Zách Klára

B.) Két szabadon választott Arany János ballada

Bővebben...

ÉRTESITJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY AZ ADÓK ÉS ILLETÉKEK MÁSODIK FÉLÉVI RÉSZLETÉNEK BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE SZEPTEMBER 30,

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁN A PÉNZTÁR 10 ÓRÁIG SZOLGÁLJA KI AZ ÜGYFELEKET!

OKTÓBER 1-TŐL, TARTOZÁSAIKRA HAVI 1% KAMATOT ALKALMAZUNK ÉS SEMMILYEN IGAZOLÁSSAL NEM SZOLGÁLJUK KI, HA KÖTELESSÉGÉNEK NEM TESZ ELEGET.

KÖSZÖNVE SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZENTEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hirdetés dátuma: 07.06.2016

ELŐZETES TANÁCSKOZÁS ÉS JAVASLATOK A ZONÁLIS RENDEZÉSI

TERVVEL KAPCSOLATOSAN

"ZONÁLIS RENDEZÉSI TERV HÉTVÉGI HÁZAK, KERÍTÉSEK ÉS KÖZMŰVESÍTÉS ÉPÍTÉSÉRE"

 

Megrendelő: Hatos Lőrinc és Hatos Ladislau Tervező: S.C. ARHITECTURA SRL, Csíkszereda

FELKÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY ÉSZREVÉTELEIKET JELEZZÉK

Szentegyháza Város Önkormányzatának székhelyén, Öntők utca, 20 szám alatt, 730 - 1530 óra között, 2016.06.07. - 2016.06.21. közötti időszakban, Tel./Fax: +40-266-246.634, +40-266-246.635, +40-266-246.636, ahol a dokumentumok is megtekinthetők.

Bővebben...

Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám alatti székhellyel értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita Hegység zonális rendezési terve esetében szükséges természetvédelmi hatásvizsgálat és környezeti vizsgálat valamint a környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő - csütörtök 8:00-16:30, péntek 8:00 -14:00, óra között. Az érintettek a megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt;

Tel: 0266 - 312454; 0266 - 371313; fax: 0266-310041 A döntés tervezet megtalálható az Ügynökség internetes oldalán:

apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu

A 2016. évi helyhatósági választások szentegyházai eredményei az alábbiak:

A 6173 választásra jogosult szentegyházai állampolgár közül 3236 szavazó vett részt a helyhatósági választásokon. Ez az arány 52,4218%-os részvételi arányt jelent.

 A polgármesterre leadott 3152 érvényes szavazat a következők szerint oszlik meg

Bővebben...

Véletlenszerű Kép

site_012.jpg