A szentegyházi “Hófehérke” Napközi otthon 2005. január 1-től különálló, hét csoporttal működő tanintézmény, magába foglalva tagóvodaként a  3-as számú óvodát.

Az intézmény 4 magyar tannyelvű csoportot napközi otthonos programmal, 2 magyar és egy román csoportot normál programmal működtet.

Az intézményt jelenleg 141 gyerek látogatja. A gyerekek biztonságáról,  foglalkoztatásáról és óvodai ellátásáról 12 óvodapedagógus, 2 gazdasági alkalmazott és 4 kisegítő személyzeti alkalmazott gondoskodik.

A csoportok meghatározásánál, törekszünk a 15-20 fős csoportok kialakítására, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait, a szülők és a gyermekközösségek igényeit.

Az évek során folyamatosan modernizáltuk az épület belterét, kellemes, derűs és biztonságos légkört kialakítva a régi épületekben. Jól felkészült óvodapedagógusaink változatos és értékes programokat szerveznek gyerekeknek és szülőknek egyaránt.

Oktató-nevelő munkánk során, a különböző készségek, jártasságok és képességek fejlesztése mellett, különösen nagy hangsúlyt fektetünk a népi hagyományok ápolására, az egészséges életmód kialakítására, a környezetvédelemre, mindezzel elősegítve a gyermekek személyiségének fejlődését.

Véletlenszerű Kép

site_008.jpg