BEMUTATKOZÁS

A Szent Gellért Alapítványt 1993-ban a néhai katolikus plébános, Portik Bakai Sándor alapította. Az alapítók által meghatározott célkitűzésekhez hűen immár 26. éve a gyermekek és fiatalok keresztény életre való neveléséért, és a fogyatékkal élők társadalomba való beilleszkedéséért, idősek és nagycsaládosok segítéséért dolgozik. Jelenleg György Attila adminisztrátor vezetésével, 6 munkatárssal és sok önkéntes önzetlen segítségével munkálkodik. 

Tevékenységi területe az elmúlt években számottevően bővült, továbbra is szem előtt tartva a kezdetekben meghatározott célcsoportokat: gyermekek, fiatalok, értelmi és/vagy fizikai fogyatékossággal élők és családjaik, valamint idősek, betegek. Évente közel 35 állandó programot és rendezvényt szervez, és bonyolít le, közel 100 önkéntes bevonásával.

Az alapítvány programjai a következő kategóriákba sorolhatóak:

- gyemekek és fiatalok számára: lelki, nevelő, kulturális jellegű programok, találkozók, önsegítő csoportok, közösségi- és egyéni foglalkozások, kézműves foglalkozások, rajzpályázatok, biblia-, nyelv-, és önismereti-táborok, misztériumjátékok, lelkigyakorlatok;

- értelmi és/vagy fizikai sérülteknek: információnyújtás, fejlesztés gyógypedagógus segítségével, gyógytorna, állandó foglalkozások sérült felnőttek számára, szállítás, szabadidősprogramok, táborok;

- idősek, betegek, rászorulók részére: egészségügyi segédeszközök kölcsönzése, adományozás, segítségnyújtás ruha- és élelmiszercsomagok kiosztásával.

Mindezek mellett két sérülteknek fenntartott lakóotthont üzemeltet, a székelyudvarhelyi Ferenc Házat, 5 sérült lakóval, illetve a szentegyházi Domokos Házat, egy sérült testvérpár számára.

Tevékenykedik Szentegyházán, Székelyudvarhelyen és Szelterszben is. A Szelterszben található Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház ad otthon a gyermekeknek, sérülteknek és családjaiknak szervezett táboraiknak, illetve ezt a házat szálláslehetőségként és üzemelteti az alapítvány, és az így befolyó összeget az alapítvány működésére fordítják vissza.

 

Az alapítvány munkatársai hivatásukat, amelyet a Jó Isten rendelt ki számunkra, az alapítvány mottója szerint végzik: „Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.” (Assisi Szent Ferenc)

honlap: www.szga.ro

 

Véletlenszerű Kép

site_003.jpg