A Szentegyházi Gazdák Egyesülete 2012 februárjában alakult a gazdák összefogásával, mint nonprofit szervezet, 213 alapító taggal. Legfőbb célja a gazdák  érdekképviselete, segítése  a földalapú támogatás, valamint szarvasmarha, fejőstehén, juh támogatások lehívásában . A gazdák ez a fajta segítése már 2007-től működött  Szentegyházán    a polgármesteri hivatal segítségével egyéni  vállalkozásban.

Több mint 7 év alatt sok minden történt az egyesület életében. Mindjárt a bejegyzés után,  mint minden évben március elején  kezdődik  a földalapú támogatások  igénylése, amely azóta  is az egyesület fő tevékenysége.  2012-ben, 424 dossziét állítottunk össze. Ugyancsak ez év június 2-án Márton Attila alelnök szervezésével állatkiáltás volt, amely a frissen létrejött egyesület számára nagy rendezvénynek bizonyult.

            2012 novemberében előzetes gyűlések és egyeztetések után, a szentegyházi gazdáknak lehetőségük volt, az egyesületen keresztül részvényt vásárolni a Keresztúri  tejgyárnál, amelyet három  részletbe fizettünk ki.

2013-ban a támogatási kérelmek periódusai, egész évre be voltak osztva. A földtámogatás, (431 kérelem) többféle állattámogatási kérelmek, (darabszámos szarvasmarha támogatás150, fejőstehén 140, juh- kecske  20 , motorina 6-7) dossziék  összeállításához szükségessé vált egy személy alkalmazása az egyesülethez. Ez év végén November, December folyamán több gyűlést követően arra döntött az egyesület, hogy a tejtermelő gazdák kérésére két tejbegyűjtő központot hoz létre, amely hozta magával az alapszabály módosítást, tevékenység bővítését, bejegyeztetését, stb. Ebben az évben beálltunk a Magyarországi Hangya Szövetkezetbe, mint társszervezet.

2014 Márciusától –Májusig, próbaidőre elhelyeztük a két 1000 literes hűtőtankot, és elkezdődött a tej begyűjtés. Ez egy hiányosságot pótolt, mivel 2011-től nem volt tejcsarnok  Szentegyházán. A két hűtőtank megvásárlását, valamint a csarnok  engedélyeztetését, beruházását , pályázatok segítségével  valósítottuk  meg, a gazdák pozitívan álltak hozzá, anyagi és erkölcsi támogatásukkal egyaránt,a nagyarányú önrész kigazdálkodásához. Mivel már a gazdáink részvényesek voltak a Keresztúri tejgyárnál értelem szerűen következett, hogy az egyesület vele kötött szerződést. A tej kvóta megszűnése mindenkit negatívan érintett,a tejgyárat is és a tejtermelő gazdákat is egyaránt, voltak döcögő időszakok, de még működünk. A tejbegyűjtés hozta magával, hogy kérést tettünk le az APIA- hoz, össze  állítottuk az iratcsomót a termelői csoporttá váláshoz, amit engedélyeztek is Bukarestben, utána visszavonták,azzal indokolták nem lehetünk termelői csoport   és egyben  első felvásárló is, az utóbbit választottuk.

2015-ben a támogatásokat összevonták, egy kérelemben kellet kérni a földre, valamint a többféle állattámogatást is. Nagy volt a zűrzavar a megyei kifizető ügynökségeknél is, rövid idő alatt kellet ugyanazt a munkát elvégezni, amit előző években az egész év folyamán, nehéz időszak volt. 406 dossziét állítottunk össze.

2016-2017-ben, 380-400  földtámogatási , és állat támogatási kérés volt.

2018-ban, ismét volt egy nagy méretű rendezvényünk, megszerveztük a második Szarvasmarha  kiállítást, 2018 Április 28-án, 60 darab fajállatot állítottunk ki , és 8 kategóriában értékelte a szakmai zsűri a fejlődést.

Amint már előzőleg említettük, lehetőségeinkhez mérten minden évben pályáztunk, 2013-ban egy juhnyíró gépet vásároltunk a helyi önkormányzat civil szervezeteknek kiirt pályázatán keresztül. 2014-ben, a Hargita Megye Vidékfejlesztési Szövetségéhez, valamint a helyi önkormányzathoz pályáztunk a hűtőtankok megvásárlására, a tejcsarnok beruházására, és elindítására. 2015-ben az önkormányzatnál elnyert pályázatból vásároltunk egy GPS professzionális földfelmérő készüléket, amely nagyon fontos a támogatásban betett földterületek pontos beazonosításához. 2016-ban is éltünk a lehetőséggel, de nem volt nyertes a pályázatunk. 2018 -ban, az állatkiáltás költségeire is pályáztunk a Hargita megyei Vidékfejlesztési Egyesületéhez, amelyre résztámogatást kaptunk.

A gazdálkodókat sem kíméli a bürokrácia, az állatok, termények, tej eladásához termelői engedély szükséges, és ezek kibocsájtásához ad igazolást, ajánlást ( Aviz consultativ)a Szentegyházi Gazdák Egyesülete, valamint fiatal gazdák pályázataihoz igazolást.

Visszatekintve a több mint hét esztendőre, az egyesület létrehozása, és működtetése, úgy gondoljuk eredményezett valamennyi fejlődést, előrelépést a Szentegyházi gazdák életében.

Az egyesület tagjainak létszáma változott, akik már nem gazdálkodnak kiléptek, helyükre újak léptek be, a jelenlegi létszám 244, és a jelenlegi  vezetőség :

Sándor Lajos elnök,

Szeles László alelnök,

Molnár  Angella titkár.

Véletlenszerű Kép

site_005.jpg