Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 16 februarie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 113 din 11 februarie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/50/S/11.02.2015 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2014.

Inițiator: Primar Orașului Vlăhița
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 139/38/S/11.02.2015 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita".

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,
RUS Sándor

 

3. Proiectul de hotărâre nr. 139/41/S/11.02.2015 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizarea străzii Primăverii".

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,
RUS Sándor

 

4. Proiect de hotărâre nr. 139/53/S/11.02.2015 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor

 

5. Proiect de hotărâre nr. 139/44/S/11.02.2015 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57/2014 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Modernizarea străzii Primăverii".

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,
RUS Sándor

 

6. Proiect de hotărâre nr. 139/47/S/11.02.2015 pentru aprobarea cofinanţării proiectului „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str.Progesului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita".

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor

 

7. Altele

 

Primarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_009.jpg