Vă atragem atenţia, că conform art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap puteţi solicita eliberarea unui card-legitimaţie de parcare pentru persoane cu handicap pentru locurile de parcare gratuite.

             Începând cu luna iunie 2020 persoanele ale căror carduri (emise de DGASPC Harghita) au expirat în perioada stării de urgenţă respectiv stării de alertă se vor adresa Compartimentului asistenţă socială şi autoritate tutelară al Primarului Oraşului Vlăhiţa pentru emiterea noilor carduri-legitimaţie.

 

            În vederea eliberării noului card-legitimaţie solicitantul trebuie să prezinte copie xerox al cărţii de identitate şi al certificatului de încadrare în grad de handicap respectiv o poză tip buletin.

- CERERE -

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg