PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din data de JOI, 28.01.2021, ORA 16,00

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2020

Iniţiator: Secretar general al Orașului Vlăhița,
ÜLKEI Jolán Erika


1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de vaccinare.

185/1/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa.

191/545/S/2020

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

185/4/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

185/7/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița către Şcoala Gimnazială ”Mártonffi János” Vlăhiţa.

185/10/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public al orașului Vlăhița către Liceul Tehnologic "GÁBOR ÁRON" Vlăhița, Str. Mihai Eminescu Nr. 2B.

185/13/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ din orașul Vlăhița, Grup Școlar “Gábor Áron”.

185/16/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru întocmirea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Grup Școlar “Gábor Áron” , oraș Vlăhița, județul Harghita’’.

185/19/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

9. Proiect de hotărâre referitor la majorarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Oraşul Vlăhiţa prin urmare a investiției „Modernizarea unui ansamblu de străzi în Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita”.

185/22/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

10. Proiect de hotărâre referitor la organizarea evenimentului Festivalul Concurs „ D'ale porcului” în Oraşul Vlăhiţa.

185/25/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

11. Proiect de hotărâre privind reluarea din administrarea Liceului Tehnologic "GÁBOR ÁRON" Vlahita, grădinița de copii ”Hófehérke” cu terenul aferent situată în strada Gábor Áron 6/A și trecerea lor din domeniul public al orașului Vlăhița în domeniul privat al acestuia.

185/28/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1283/96/2020

185/31/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de acces pe drumul forestier de legătură între Orașul Vlăhița și Harghita Mădăraș, pe timp de iarnă, drum aparținând domeniului public al Orașului Vlăhița

185/34/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

14. Altele

 


Secretar general

Ülkei Jolán Erika

Véletlenszerű Kép

site_002.jpg