TAXE ŞI IMPOZITE 2019

 Taxele şi impozitele locale pentru anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 67/2018 sunt următoarele:

a.) impozitul/taxa pe clădiri
b.) impozitul/taxa pe teren
c.) impozitul pe mijloace de tarnsport
d.) taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
e.) taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
f.) impozitul pe spectacole
g.) impozitul pentru alimentaţie publică
h.) taxele speciale
i.) alte taxe locale
j.) taxe judiciare de timbru

Termene de plată:
- pentru semestrul I este : 31 martie
- pentru semestrul II este: 30 septembrie

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se percep majorări de întârziere de 1% pe fiecare lună sau fracţiune de lună

SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI 2019

  • pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei datorate pentru întregul an de către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie pentru persoane fizice 10%, iar pentru persoane juridice 5%
  • persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
  • veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război
  • eroii-martiri şi luptători a revoluţiei din decembrie 1989

 

Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii

 

Zona în cadrul localităţii

Vlăhiţa,

Anul

2018

lei/ha

2019

lei/ha

A

7.199

7.199

B

4.892

4.892

C

2.324

2.324

D

1.353

1.353

Zona în cadrul localităţii

Minele Lueta, Băile Homorod

Anul

2018

lei/ha

2019

lei/ha

A

782

782

 

Vlăhiţa este oraş de rangul III, Minele Lueta şi Homorod care sunt localităţi componente ale oraşului Vlăhiţa sunt de rangul V.

 

Impozitul pe terenurile aplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Categoria de folosinţă

lei/ha

lei/ha

lei/ha

lei/ha

1.

Teren arabil

93

69

63

48

2.

Păşune

69

63

48

42

3.

Fâneaţă

69

63

48

42

4.

Vie

153

114

93

63

5.

Livadă

174

153

114

93

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

93

69

63

48

 

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

 

Anul

2018

1.

Teren de construcţii

69

2.

Arabil

115

3.

Păşune

62,10

4.

Fâneaţă

62,10

5.

Vie

126,50

6.

Livada

126,50

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

32,20

8.

Teren cu amenajări piscicole

73,60

 

Impozit pe mijloace de transport

 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

- lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

 

I. Vehicule înmatriculate

Motociclete,         tricicliuri,        cvadricicluri         şi    autoturisme         cu    capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 , inclusiv

10

Motociclete, tricicliuri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de  peste 1600 cm3

11

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

22

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

86

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

173

Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

348

Autobuze, autocare, microbuze

29

Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizatã de până la 12 tone inclusiv.

36

Tractoare înmatriculate

22

 

 

II.Vehicule înregistrate

Vehicule cu capacitatea cilindrică

Lei/200 cm3

Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică <4.800 cm3

4

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4,800 cm3

6

Vehicule fără capacitatea cilindrică evidenţiată

60 lei/an

 

Documente de descărcat:

Taxe şi impozite – 2019 HCL 105/2007

Taxe şi impozite – 2019 Anexe

 

 

Véletlenszerű Kép

site_006.jpg