privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița, județul Harghita
 
Orașul Vlăhița organizează licitație publică cu strigare, conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniul privat al orașului Vlăhița după cum urmează:

1. Buldoexcavator JCB 3CX, an de fabricație1989, Marca: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD, cu cabina, Tipul-Varianta: 3CX/353053/P, Masa proprie: 8000kg. Prețul de pornire: 26.200,00 lei

2. Tractor Universal 650 M, an de fabricație1978, seria motorului NOUN111111I9208, numărul de identificare 817839 și masa proprie 3620 kg. Prețul de pornire: 12.700,00 lei
 
 
Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor susmenționate, pot fi persoane fizice sau juridice, care vor depune pana la data de 12. 05. 2021, ora 12,00 documentele prevăzute în Caietul de sarcini, care poate fi achiziționat la sediul Primăriei orașului Vlăhița, contra sumei de 50 lei.
 
Licitația va avea loc în data de 13.05.2021 ora 12,00 în sediul temporar al Primăriei orașului Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita.
 
Cota de cheltuieli de participare la licitație consta în: achitarea sumei de 5% din valoarea bunului/bunurilor, și achitarea sumei 50 lei caietul de sarcini. În caz de neadjudecare, următoarele date de desfășurare a licitației sunt 20.05.2021, ora
12,00., 27.05.2021, ora 12,00
 
Informații suplimentare pentru participanți se pot obține la nr. de tel. 0751150185.
 
Primar
LŐRINCZ Csaba

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg