Privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă, pe picior, proprie privată, în afara fondului forestier

 

 1. - Organizatorul licitaţiei/negocierii (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, email): ORAȘUL VLĂHIȚA, cu sediul în Vlăhița str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita, tel./fax: 0266-246634, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.., reprezentat legal prin LŐRINCZ Csaba, având funcția de primar
 2. - Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 07.07.2021, ora 12,00.
 3. - Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii (adresa completă): Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita,
 4. - Tipul licitaţiei: licitație în plic închis, în conformitate cu prevederile art. 30 din H.G. nr. 715/2017 cu completările și modificările ulterioare.
 5. - Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (denumit în continuare Regulament), Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, republicat, H.G. nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările ulterioare, Decizia nr. 706/19.10.2020 al Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 65 din data de 10.06.2021.
 6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 06.07.2021, ora 12:00
 7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 02.07.2021, ora 11:00.
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul primariavlahita.ro

Prețul   de pornire a licitației/negocierii: 220,00 lei/mc

Prețul   de pornire lotul 1: 38 buc. de arbori, volum brut: 41,45 mc: 9.119,00 lei

Prețul   de pornire lotul 2: 39 buc. de arbori, volum brut: 41,46 mc: 9.121,20 lei

Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul  de valorificare  a masei lemnoase  din  fondul  forestier  proprietate  publică,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului nr. 715/2017, cu  modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare.

 1. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației/negocierii, începând cu data de: 16.06.2021.
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației/negocierii:
 3. a) Achitarea tarifului de participare de l00 de lei (inclusiv TVA) -Tariful se poate achita prin instrumente legale de plată până la începerea licitației sau în numerar la casieria Primăriei orașului Vlăhița.
 4. b) Achitarea garanției de contractare -în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitatie pentru întregul lot, fără TVA. Garanția se poate achita prin instrumente legale de plată până la începerea licitației sau în numerar la casieria Primăriei orașului Vlăhița.
 5. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației/negocierii (persoana de contact, numere de telefon și fax, e-mail): ORAȘUL VLĂHIȚA, cu sediul în Vlăhița str. Turnătorilor nr. 20, jud. Harghita, tel./fax: 0266-246634, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..                                                                                                                          

PRIMAR                                                               

LŐRINCZ Csaba      

Véletlenszerű Kép

site_013.jpg