ORAȘUL VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM FORESTIER ORAȘUL VLĂHIȚA – STAȚIUNEA HARGHITA MĂDĂRAȘ ce urmează a fi realizat în orașul Vlăhița – Stațiunea Harghita Mădăraș, FN, judeţul Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum și la Primăria Vlăhița, strada Turnătorilor, nr.20 în zilele lucrătoare, între orele 8,00-16,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare. (Fax: 0266-310041; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)

Unitatea administrativ-teritorială  al orașului VLĂHIȚA, din județul Harghita, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 31, 36, 37, 45, 54, 79, 136, 145, începând cu data de 07.06.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cererile de rectificare formulate în legătura cu  documentația afișată pot fi depuse la sediul Primăriei  Orașului Vlăhița în zilele lucrătoare, pe perioada afișării și pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest scop.: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

 

PRIMAR,

Lőrincz Csaba

Orașul Vlăhița cu sediul orașul Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, jud. Harghita, titular al proiectului Construire locuințe colective pentru specialiști în sănătate și învățământ, în orașului Vlăhița, județul Harghita, propus a fi realizat în orașul Vlăhița, str. Spitalului, nr. 18, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (nu se supune evaluării impactului asupra mediului) de către APM Harghita în data de 15.11.2022, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Fax: 0266-310041, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

A 2022/714-es számú kormányhatározat értelmében Szentegyházán is nyilvántartásba veszik az egyéni szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszereket. A jogszabálynak környezetvédelmi okok mellett az illegális szippantás visszaszorítása is célkitűzése.

 

A megnevezett kormányhatározat a május 27-i hatályba lépéstől számított 180. napot (vagyis november 23-át) jelöli meg a nyilvántartásba való bejelentkezés határidejeként, végrehajtásában pedig részt kell vennie minden helyhatóságnak. A magán- és jogi személyeknek saját felelősségükre eddig a dátumig kell regisztrálniuk a városi nyilvántartásba az egyéni szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító rendszerüket – csakis abban az esetben, ha a rendszerüket építési engedéllyel telepítették, vagy pedig igazolni tudják, hogy a rendszer a felépítéséből adódóan nem enged szennyvizet a természetbe.

A kormányhatározat tehát egyrészt a legálisan működő rendszerek nyilvántartásba vételét sürgeti, másrészt figyelmezteti az illegális telepek tulajdonosait, hogy mihamarabb lépjenek a törvényesítés útjára. A nyilvántartást ugyanis a későbbiekben összevetik a közszolgáltató listáival, illetve az urbanisztikai lajstromokkal, kiszűrve azokat a háztartásokat, amelyek nem kezelik törvényesen a szennyvizüket.

A nyilvántartás a szükséges személyes adatok után elsőként arra kérdez rá, hogy milyen típusú berendezéssel kezeljük a szennyvizet: csupán begyűjtjük tartályba/gödörbe, vagy esetleg tisztítjuk is. A kérdéssor mindkét esetben választ vár az engedélyezésre, a befogadóképességre, a működtető kilétére. Gyűjtőrendszerek esetében rákérdez a szivattyúzási szerződésre, és feltesz egy sor kérdést, amelyre a válaszok a szerződésből derülnek ki. Tisztítórendszerek esetében a berendezés paramétereiről faggatja a tulajdonost, és itt is olyan kérdések sorakoznak, amelyekre választ ad egyrészt a termékleírás, másrészt a különféle szerződések (működtetés, karbantartás, vízminőség-ellenőrzés, szennyvíziszap-szivattyúzás stb.).

Az űrlap kitöltésére az alábbi linken található nyomtatvány letöltése után van lehetőség. A kitöltött és aláírt nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal titkárságára kell eljuttatni. Igény szerint pedig kitölthető segítséggel a Polgármesteri Hivatal titkárságán.


NYOMTATVÁNY

Orașul Vlăhița, cu sediul în orașul Vlăhița, str. Turnătorilor, nr. 20, jud. Harghita, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu a proiectului Construire locuințe colective pentru specialiști în sănătate și învățământ, în orașului Vlăhița, județul Harghita, propus a fi realizat în orașul Vlăhița, str. Spitalului, nr. 18, jud. Harghita.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul* Agenției pentru Protecția Mediului Harghita cu în *municipiul Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43 și la sediul Orașul Vlăhița, în *zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la Agenția pentru Protecția Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.43.

Fax: 0266-310041, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg