Privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul fiscal în cadrul Programului anual aș finanțărilor neramburasabile de la bugetul local al orașului Vlăhița, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2014.

Taxele şi impozitele locale aferente anului 2015 se pot plăti la caseria Primăriei Oraşului Vlăhiţa începând cu data de 9 ianuarie în regim de program normal, zilnic între orele 8-13, şi joi cu un program prelungit între orele 13.30-16.30.

Pentru plata cu anticipaţie, pe întregul an, pâna la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoanele fizice, respectiv 5% pentru persoanele juridice.

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 5 decembrie 2014 au fost discutate următoarele hotărâri,

 

1) Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III al anului 2014.

    - Aprobat.

Citește mai departe...

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 27 noiembrie 2014 au fost discutate următoarele proiecte de hotărâri,

 

  1. Aprobarea Procesului-verbal nr. 3346/68/S/2014 întocmit cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din data de 22 septembrie 2014

-          Aprobat.

Citește mai departe...

Romániai államelnök-választással kapcsolatos tudnivalók

Szentegyházi lakosok a városban csak a lakcímük szerint meghatározott szavazókörzetben szavazhatnak, viszont más településen tartózkodó és szavazni vágyó, szentegyházi lakcímmel rendelkező személy az általa választott bármelyik szavazókörzetben szavazhat.

Szavazni reggel 7 és este 9 óra között lehet. A szavazásnál egy VOTAT feliratú pecsétet kap, amellyel egy választott államelnök-jelölt négyzetébe kell pecsételni.

Citește mai departe...

 Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
- cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND STADIUL PROIECTULUI

„Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Harghita"
Miercurea-Ciuc, 15.09. 2014

Citește mai departe...

ORAŞUL VLĂHIŢA cu sediul în Vlăhiţa, str. Turnătorilor, nr. 20, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către A.P.M. Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul intitulat "Ranforsare sistem rutier, execuţie trotuare şi parcări pe strada Muzeului şi strada Podişului "propus a fi realizat în oraşul Vlăhiţa, str. Muzeului şi str. Podişului, judeţul Harghita.

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_002.jpg