Centrul de Distributia Energiei Electrice Romania - COR MT-JT Odorheiu Secuiesc aduce la cunoștinţă consumatorilor de energie electrică, că în ziua de:
15 IULIE 2022 între orele 9:00 şi 15:00
se întrerupe furnizarea energiei electrice pe durata executării lucrărilor de reparație la instalaţiile electrice în localitatea:


Vlahita - str. Bethlen Gabor, str. Cimitirului, str. Primaverii, str. 1 mai, str. Sportivilor
Vlahita - Perfekt

CONDUCEREA

Orașul Vlăhița, organizează licitație publică deschisă, în vederea închirierii unui spațiu, aparținând domeniului public al orașului Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, în suprafață de 25,00 mp. Destinația închirierii: activități comerciale.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 01.08.2022 ora 12,00, la sediul Orașului Vlăhița str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  08.08.2022, ora 12,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Orașului Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.07.2022.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.
Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon. Acest anunț a fost publicat și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 127 /05.07.2022.

Începând cu data de 20 iunie se pot depune cererile prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia. Sprijinul material este sub formă de tichet social pe suport electronic și are valoare nominală de 250 lei. Sprijinul se acordă o dată la două luni și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la alimentare.

            Conform Ordonanței categoriile de familii care pot solicita acest drept de la primăria de domiciliu sunt familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

 

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere

- acte de identitate, acte de naștere (copii sub 14 ani) certificat de căsătorie, în cazul familiilor monoparentale hotărâre judecătorească privind divorțul

- adeverințe de venit (venituri realizate în luna anterioară depunerii cererii)

- alte acte

 

            Dosarul complet se depune de luni până vineri între orele 8:00-13:00 la sediul Primăriei orașului Vlăhița, Compartimentul de asistență socială (camera 13 parter).

Începând cu data de 11 mai 2022 se va demara distribuirea pachetelor cu produse alimentare din cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Pachetele vor fi distribuite la sediul Primăriei zilnic între orele 11-13.

Persoana de contact: Szeles  László (0742 273 242)

Beneficiarii de ajutor social și de alocația de susținerea familiei vor ridica ajutoarele în baza cărții de identitate.

Beneficiarii încadrați în gradele grav și accentuat de handicap vor ridica ajutoarele în baza cărții de identitate și al copiei xerox al certificatului de încadrare în grad de handicap valabil.

 

 

                                                                                                                  Primarul Orașului Vlăhița

                                                                                                                  LŐRINCZ Csaba

ORAȘULUI VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, din data de 10.05.2022, pentru proiectul “Reabilitarea drumurilor agricole din orașul Vlăhița”, propus a fi realizat în intra- și extravilanul orașului Vlăhița, zona Megyerkert, Nyír, Bencekert, Árokalja, Veszkebél, Karujos, Nagyvész, Virágosvéssz, Veresbükk, Felső Miklós, Kövespatak teteje, Bojzás, Gyepű, Leányos mező, Dánielek láza, Kőszál, Bükkalja, jud. Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

ORAȘUL VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Reabilitarea drumurilor agricole din orașul Vlăhița”, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul orașului Vlăhița, zona Megyerkert, Nyír, Bencekert, Árokalja, Veszkebél, Karujos, Nagyvész, Virágsvész, Veresbükk, Felső Miklós, Kövespatak teteje, Bojzás, Gyepű, Leányos mező, Dánielek láza, Kőszál, Bükkalja, judeţul Harghita.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus, poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din mun. Miercurea-Ciuc , str. Márton Áron nr.43, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare.  ( Fax: 0266-310041, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)

La data de 14. 04. 2022 orele 11:30, înoraşul Vlăhiţa va avea loc un exerciţiu dealarmare publică.

 

Oraşul Vlăhiţa

Orașul Vlăhița, organizează licitație publică deschisă, în vederea închirierii unor spații, aparținând domeniului public al orașului Vlăhița:

-închirierea unui spațiu în Orașul Vlăhița str. Republicii nr. 13/1, în suprafață de 20,00 mp. Destinația închirierii: desfășurare de activități socio-culturale pentru copii și tineri.

- închirierea unui spațiu în Orașul Vlăhița str. Republicii nr. 13/2, în suprafață de 17,90 mp. Destinația închirierii: desfășurare de activități socio-culturale pentru copii și tineri.

- închirierea unui spațiu în Orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, în suprafață de 27,00 mp. Destinația închirierii: activități comerciale.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 04.05.2022 ora 12,00, la sediul Orașului Vlăhița str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  11.05.2022, ora 12,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Orașului Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, județul Harghita. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2022.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon. Acest anunț a fost publicat și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 67 /06.04.2022.

 

Primar al Orașului Vlăhița

LŐRINCZ Csaba

Avar-, tarló-, nád-, és növényi hulladékégetés helyét, időpontját és terjedelmét előzetesen az illetékes Hargita Megyei Környezetvédelmi Kirendeltségénél, valamint a helyi hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni!

Ellenkező esetben a 195/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet értelmében a büntetés 3.000-6.000 lej (fizikai személyeknek) és 25.000-50.000 lej (jogi személyeknek).

 

POLGÁRMESTERI  HIVATAL

 

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg