ORAȘUL VLĂHIȚA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de explorare geologică în vederea identificării și promovării rezervelor de apă minerală terapeutică și de CO2 mofetic din perimetrul de explorare Homorod-Vlăhita”, propus a fi realizat în localitatea Băile Homorod.


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Fax. 0266-310041;e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg